Zásady ochrany osobních údajů

Berte prosím na vědomí, že každý soubor, obrázek, video, nebo jakýkoli jiný obsah, který uživatelé nahrají na stránky kentep.cz, soremus.cz, dedra-liberec.cz, facebook.com/libereckentep, facebook.com/soremusliberec nebo facebook.com/dedraliberec (dále jen "webové stránky") se stává publikovaným obsahem, a proto není považován za "osobní údaje", a není tedy předmětem ochrany osobních údajů.

Základní informace

Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů:

Společnost KENTEP Liberec, s.r.o., IČ: 22799893 spisová značka C 32254 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sídlo: Heřmanice 61, 464 01 Heřmanice, kontaktní e-mail: info@kentep.cz.

(společně dále též "Správce", nebo "Společnost"),

KENTEP Liberec, s.r.o. správcem osobních údajů

Společnost vystupuje v pozici správce osobních údajů ve vztahu k osobním údajům Uživatelů a fyzických osob, které navštíví webové stránky.

Proč zpracováváme osobní údaje? Za účelem plnění smlouvy nebo plnění právních povinností zpracovává Společnost zejména osobní údaje získané od Uživatele při vyplnění kontaktních, registračních, objednávkových, platebních a fakturačních formulářů na našich stránkách.

Společnost zpracovává dále údaje, které získá od Uživatele a dalších fyzických osob tím, že navštíví webové stránky společnosti. Soubory cookies, soubory protokolu (IP adresa, příp. jiné online identifikátory) zpracováváme za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek.

Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google, Facebook, Webnode, Seznam.cz, Zendesk.

Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme? Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění bezpečnosti služby a pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů. Soubory Cookies mají exspiraci max. 540 dnů, nebo kratší, dle nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

Jak odmítnout používání souborů cookies. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí nastavení Vašeho webového prohlížeče zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých souborů cookies.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů.

Společnost nepředává osobní údaje žádným jiným správcům.

Zpracovateli osobních údajů jsou:

  • společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se účetnictvím, které jsou pověřeny k provádění účetních operací;
  • společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se IT řešením, které jsou pověřeny k provádění IT administraci a vývoj softwarových programů, které Společnost využívá;
  • společnosti, příp. podnikající fyzické osoby, poskytující serverové služby, které jsou pověřeny k ukládání dat;
  • společnosti, poskytující platební služby;
  • společnosti poskytující reklamní služby;
  • společnosti poskytující služby v oblasti rozesílání e-mailových zpráv.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům.

Práva subjektů údajů

V souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) máte jako subjekt údajů právo na:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu osobních údajů;
c) právo na výmaz osobních údajů;
d) právo na omezení zpracování;
e) právo vznést námitku proti zpracování;
f) právo na přenositelnost údajů;
g) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
h) právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování;
i) právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů;
j) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat i uplatnit ostatní práva subjektu, a to zasláním vašeho požadavku na e-mailovou adresu gdpr@kentep.cz

Tento dokument byl naposledy aktualizován 29. prosince 2023.